Looking for opportunities to expand your business?

Why search for a business zone or business premises by yourself? We can help

Planned business activity

Warehouse and logistics
Field is required!
Field is required!
Additional information
Non perishable goods
Field is required!
Field is required!
Manufacturing
Field is required!
Field is required!
Additional information
Manufacturing of parts for the automotive industry
Field is required!
Field is required!
Services
Field is required!
Field is required!
Additional information
Freight transport
Field is required!
Field is required!
Other
Field is required!
Field is required!
Additional information
Field is required!
Field is required!

Land preferences

Land size in m2:
Field is required!
Field is required!
Please select a date
Field is required!
Field is required!
Preferred distance from the motorway in km
Field is required!
Field is required!
Proximity to industrial railway track
Field is required!
Field is required!
Natural gas demand
Field is required!
Field is required!
Estimated electricity consumption in kWh
Field is required!
Field is required!

Business premises preference

Premisses size in m2
Field is required!
Field is required!
Minimal usable space in m2
Field is required!
Field is required!
Minimal clear height of the building in m
Field is required!
Field is required!
Purpose of the facility
Production hall
Field is required!
Field is required!
Additional requirements
Possibility of setting up a warehouse in the size of 4000 m2 (tent / canopy)
Field is required!
Field is required!

Contact information

Company name
Acme Corporation
Field is required!
Field is required!
Company address
Fairfield, New Jersey
Field is required!
Field is required!
Tax number
Field is required!
Field is required!
Contact person
John Doe
Field is required!
Field is required!
Phone number
Field is required!
Field is required!
E-mail Address
Field is required!
Field is required!
Additional information
Field is required!
Field is required!
GDPR
Podatke obdelujemo z namenom izgradnje baze zemljišč v obrtnih conah, ki so pripravljene za aktivno prodajo. Vaša privolitev velja do preklica oziroma najdlje do izpolnitve namena, za katerega so bili podatki zbrani. Svoje podatke lahko pregledate, zahtevate njihov popravek ali izbris ter svojo privolitev kadarkoli prekličete (po e-pošti: bistra@bistra.si). Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred njenim preklicem.
Polje je obvezno
Polje je obvezno