Informative calculations

NUSZ & KOPR

Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ

Informativni izračun komunalnega prispevka KOPR