Informative calculations

NUSZ & KOPR

Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ

Vrsta ob objekta: Industrijske stavbe in skladišča

Velikost objekta
Prosim vnesite velikost objekta v m2
2000
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Vrednost na enoto €/m2
Privzeta vrednost je 0.97
0.97
Polje je obvezno
Polje je obvezno
0.00
Field is required!
Field is required!
Nezazidano zemljišče v m2
Prosim vnesite nezazidanega zemljišča v m2
5000
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Vrednost na enoto €/m2:
Privzeta vrednost je 0.21
0,21
Polje je obvezno
Polje je obvezno
0.00
Field is required!
Field is required!

Skupaj za plačilo NUSZ v €/ leto

0.00
Field is required!
Field is required!

Informativni izračun komunalnega prispevka KOPR

Površina gradbene parcele m2
Prosim vnesite površino gradbene parcele v m2
10000
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Dpo - delež površine parcele
Privzeta vrednost je 0.7
0.7
Polje je obvezno
Polje je obvezno
CPO - preračunani obračunski stroški
Privzeta vrednost je 5.143
5.143
Polje je obvezno
Polje je obvezno
0.00
Field is required!
Field is required!
Bruto tlorisna površina objekta v m2
Prosim vnesite bruto tlorisno površino objekta v m2
7000
Polje je obvezno
Polje je obvezno
Dto - delež površine objekta
Privzeta vrednost je 0.3
0.3
Polje je obvezno
Polje je obvezno
CTO - preračunani obračunski stroški
Privzeta vrednost je 8.96
8.96
Polje je obvezno
Polje je obvezno
0.00
Field is required!
Field is required!

Komunalni prispevek

0.00
Field is required!
Field is required!